Browse Tag: copywriter

7 tipov, ktoré by mal poznať každý copywriter

Určite viete, že web copywriting sa od klasického písania, napríklad pre tlačené periodiká, v mnohom odlišuje. Text na webe čitateľ vníma úplne inak a spravidla ho len „preletí“ očami. Preto musí zaujať a upútať. Ak sa venujete web copywritingu, možno vám pri písaní pomôžu nasledujúce tipy.

  1. Nezabúdajte na podstatné informácie.

Kto, čo, kedy, kde a prečo. Tieto informácie sú dôležité nielen v klasickej žurnalistike, ale aj pri web copywriting. Čitateľ sa totiž chce dozvedieť všetky podstatné informácie, vďaka ktorým je text zaujímavý, prínosný a najmä dôveryhodný.

  1. Tvorte „silné“ titulky.

Dá sa povedať, že celý text je bezcenný, ak nezaujme už titulok. Pretože je pravdepodobné, že sa návštevník webu k textu ani nedopracuje. Naučte sa teda písať pútavé titulky! Čo funguje? Ľudia často klikajú na titulky s číslom, prípadne tie, ktoré sú formulované ako otázka. Platí tiež, že titulok by nemal byť dlhý a mal by vzbudiť zvedavosť.

  1. Čleňte text.

Členenie textu je pre web copywriting doslova nevyhnutnosťou. Pri „skenovaní“ textu očami si návštevník webu nájde to, čo ho zaujíma a zväčša si prečíta len túto časť textu, nie celý článok. Používajte preto odseky, odrážky, číslovania, podnadpisy, zvýraznenie kľúčových slov…

  1. Píšte stručne…

…a k veci! Viac účinkujú kratšie a jednoduchšie vety. Rovnako sa snažte používať kratšie slová, ktoré komunikujú lepšie, ako zložité slovné spojenia. Vyhnite sa žargónu, či odborným výrazom, ktorým čitateľ nerozumie. Samozrejme v prípade, ak nejde o odborné texty.

  1. Vyvolajte túžbu.

Pri písaní textov nezabúdajte na model AIDA. Attention – upútanie pozornosti, Interest – vzbudenie záujmu, Desire – vyvolanie túžby a Action – výzva k akcii. Všetko toto by mal kvalitný PR článok obsahovať. Na vyvolanie túžby sú ideálne rôzne časové limity (napr. „obmedzená trojdňová ponuka“), či navodenie pocitu jedinečnosti (napr. „tento parfum používajú len výnimoční muži“).

  1. Píšte pozitívne.

Pretože negatívne slová zanechávajú v čitateľovi zlý dojem. Snažte sa teda vety formulovať v pozitívnom duchu. Samozrejme, niekedy je negatívny jazyk, vzhľadom na obsah textu, potrebný. Netreba to s ním však preháňať.

  1. Zapojte emócie.

Texty často apelujú na emócie čitateľa. A práve preto fungujú! Píšte tak, aby bol návštevník webu nadšený, že vás našiel. Alebo zúfalý, že zatiaľ nemá váš produkt alebo nevyužil vašu službu. Zároveň tak vyvoláte aj túžbu.

Alebo jednoducho nechajte profesionálneho web copywritera, aby urobil prácu za vás. Pretože práve dobré texty sú to, čo udrží potenciálnych klientov na vašom webe a odlíši vás od konkurencie. A v konečnom dôsledku sú dobré texty aj to, čo predáva. Ak práve takéto texty hľadáte, obráťte sa na Blueinfo.